DISCLAIMER

Algemeen
Indien u zich toegang verschaft tot de website van Baeten Accountant & Adviseur, wordt u geacht van deze disclaimer te hebben kennisgenomen.

Informatie
Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met de producten, diensten en activiteiten van Baeten Accountant & Adviseur. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. De informatie is ook niet bedoeld als accountants-, belasting-, investerings-, consultancy of ander professioneel advies of dienst.

Aansprakelijkheid
Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Baeten Accountant & Adviseur gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden.

Copyright
Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik is het niet toegestaan de inhoud van deze website of iets van deze website te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, op welke wijze dan of in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baeten Accountant & Adviseurs.

BEL OF MAIL ONS GERUST!

Wilt u hulp bij de administratie of belastingaangifte van uw bedrijf? Een persoonlijke, laagdrempelige benadering is voor ons erg belangrijk. Wij helpen u graag en informeren u met plezier vrijblijvend over onze mogelijkheden.

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ